добре дошли в нашия сайт

СЕЛО МУГЛА

СЕЛО МУГЛА


СЕЛО МУГЛА

ГЕОГРАФИЯ

Село Мугла е разположено в планински район в Средните  Родопи, община Смолян. Населението е било 1002 жители през 1981г., 480 жители през 2001г и 275 при последното преброяване през 2011г. Средната надморска височина е 1500м. До 1983 година селото е било към община Девин, а сега е в състава на община Смолян, намира се на 26 км от град Смолян. В близост е връх Голям Перелик (2191м.) най-високият връх в Родопите. От 1990 година пътя Мугла-Тешел-Девин е прекъснат поради пропадане на мостовете, около 8 на брой по пътя за с. Тешел. В близост е до защитената местност „Казаните” , местността „Чаирите”, обезлюденото селище наречено, „кралство“ Чамла. В землището на селото е и местността Мурсалица дала името на емблематичния  „Мурсалски” чай /българската виагра/. Селото е богато на карстови извори, най-големият от които – Яза, с дебит 150 л/сек, захранващ курорта Пампорово и град Смолян с вода чрез дълъг 23 километра водопровод. Отглеждат се картофи, развито е и овцевъдството. Землището на селото изцяло попада в европейската мрежа от защитени зони - НАТУРА 2000.


СЕЛО МУГЛА

ИСТОРИЯ

Първите жители на селото се заселват на това място заради чистата, приятна на вкус вода. Преди години селото е разполагало с училище, в което се учели над 300 ученици. Сега средната възраст на жителите е над 50 години, училището пустее. Селото се нарича Мугла защото много често то потъва в мъгла. Жителите на селото се славят със своята гостоприемност. Те поздравяват всеки новодошъл и в случай, че искате да пренощувате в селото, местните обикновено предлагат дома си или най-малкото ще ви упътят към някой гостоприемен съсед. Гостите на селото непременно трябва да опитат от месните кулинарни специалитети - "люта", кус-кус, пироле, патетник, качамак, клин, марудници, брънза сирене и др.
СЕЛО МУГЛА

ПРИРОДА

  • Тук се намира една от най-големите популации на дива коза в Родопите. Козите наброяват около 50-70 броя.
  • Районът на с. Мугла е известен сред спелеолозите с пещерите си. Дангалешка пропаст дълга 1142м. Камбанките 456м. и др.
  • Резерват Казаните се намира в близост до селото и обхваща 161 хектара. Създаден е с цел да се съхранят причудливи форми на природата и смесени гори от ела, черен бор, бук, смърч и характерните за тях флора и фауна. Обявен е за резерват през 1968 г.
  • Природна забележителност "Казанджи дере"– защитена територия(различна от резервата), обявена с цел опазване на каскада от уникални водопади и вирове, под формата на „казани“, образувани от естественото течение на водата, в резултат на ерозионни процеси в дере – приток на река Мугленска.

 

Обособени са две основни за опазването на околната среда Директиви от НАТУРА 2000 на Европейския съюз:

  • Директива 92/43/ЕЕС  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите)
  • Директива 2009/147/ЕС  за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.